Month: sierpień 2011

Dobry poziom nauczania a dobra atmosfera w szkole

Faktem jest, że dobra szkoła to taka, która łączy zarówno wysoki poziom nauczania, jak też jest przyjazna dziecku.
Atmosfera w szkole to istotny element, ponieważ wpływa on na dobre samopoczucie psychiczne dziecka. Jeżeli atmosfera jest dobra to naturalną reakcją będzie to, że nasze dziecko będzie chciało chodzić do szkoły, w której dobrze się czuje. Komfort psychiczny to bardzo ważny element, który wcale nie jest obojętny wobec nauki. Dobra atmosfera sprawia, że dziecko chętniej chce poznawać naukę, która jest podstawą programową. Warto więc pomóc wybrać dziecku taką szkołę, która nie tylko ma wysoki poziom nauczania, ale również dobrą atmosferę. Połączenie tych czynników na pewno przyniesie efekty.

Czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu szkół

Czynniki, jakie wpływają na coroczne zestawienie szkół w rankingu, to takie, które sprawiają, iż dana szkoła jest popularna wśród przyszłych uczniów.
Pierwszym czynnikiem, jaki wpływa podczas tworzenia rankingu jest liczba zdanych egzaminów maturalnych przez uczniów. Im mniejszy odsetek niezdanych matur, tym lepsza pozycja szkoły w rankingu. Kolejnym elementem jest to czy dana szkoła posiada sukcesy na olimpiadach czy konkursach. Szkoła, której uczniowie odnoszą sukcesy na tego typu imprezach na pewno dostaje dodatkowe punkty w rankingu szkół. Ważny jest również fakt, ile osób składa swoje świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły (np. gimnazjum). Jeżeli jest dużo chętnych to oczywiście wpływa na prestiż szkoły.

Czym charakteryzują się dobre szkoły?

Dobra szkoła to taka, w której poziom nauczania jest wysoki, co przejawia się nie tylko w wyspecjalizowanej kadrze nauczycielskiej, ale również w wynikach, jakie szkoła osiąga. Dobra szkoła to taka, w której wielu uczniów uczestniczy w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także osiąga w nich sukcesy. Renoma placówki, jaką jest szkoła przejawia się również w ilości zdanych matur. Im mniejszy odsetek niezdanych egzaminów maturalnych tym lepszy poziom nauczania.
Warto dodać również aspekt związany z atmosferą w szkole. Jeżeli ta jest dobra, to oczywiście dzieci i młodzież będą chciały do niej uczęszczać. Jednym z elementów jest też wyposażenie w nowoczesny sprzęt np. komputerowy.