Ranking

Czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu szkół

Czynniki, jakie wpływają na coroczne zestawienie szkół w rankingu, to takie, które sprawiają, iż dana szkoła jest popularna wśród przyszłych uczniów.
Pierwszym czynnikiem, jaki wpływa podczas tworzenia rankingu jest liczba zdanych egzaminów maturalnych przez uczniów. Im mniejszy odsetek niezdanych matur, tym lepsza pozycja szkoły w rankingu. Kolejnym elementem jest to czy dana szkoła posiada sukcesy na olimpiadach czy konkursach. Szkoła, której uczniowie odnoszą sukcesy na tego typu imprezach na pewno dostaje dodatkowe punkty w rankingu szkół. Ważny jest również fakt, ile osób składa swoje świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły (np. gimnazjum). Jeżeli jest dużo chętnych to oczywiście wpływa na prestiż szkoły.

W którym mieście znajdują się najlepsze szkoły w Polsce?

Określenie jednego miasta, w którym znajdują się najlepsze szkoły w kraju jest niezwykle trudne, ponieważ wiele dobrych szkół znajduje się nie w jednym, a w wielu miastach.
Oczywiście nie sposób nie zaznaczyć tutaj, że najlepsze szkoły znajdują się w dużych miastach i wielkich metropoliach. Przykładem może być tutaj stolica Polski – Warszawa, jednakże w tegorocznym rankingu najlepsza warszawska szkoła uplasowała się dopiero na 7. miejscu. Duże miasta bez wątpienia podsiadają znacznie szersze możliwości dydaktyczne, a co za tym idzie poziom nauczania w wybranej szkole jest niezwykle wysoki. Głównymi ośrodkami naukowymi są – oprócz Warszawy – również Kraków, Poznań, Toruń, Szczecin czy Wrocław.