Czynniki brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu szkół

Czynniki, jakie wpływają na coroczne zestawienie szkół w rankingu, to takie, które sprawiają, iż dana szkoła jest popularna wśród przyszłych uczniów.
Pierwszym czynnikiem, jaki wpływa podczas tworzenia rankingu jest liczba zdanych egzaminów maturalnych przez uczniów. Im mniejszy odsetek niezdanych matur, tym lepsza pozycja szkoły w rankingu. Kolejnym elementem jest to czy dana szkoła posiada sukcesy na olimpiadach czy konkursach. Szkoła, której uczniowie odnoszą sukcesy na tego typu imprezach na pewno dostaje dodatkowe punkty w rankingu szkół. Ważny jest również fakt, ile osób składa swoje świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły (np. gimnazjum). Jeżeli jest dużo chętnych to oczywiście wpływa na prestiż szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *