dobre szkoły

Czym charakteryzują się dobre szkoły?

Dobra szkoła to taka, w której poziom nauczania jest wysoki, co przejawia się nie tylko w wyspecjalizowanej kadrze nauczycielskiej, ale również w wynikach, jakie szkoła osiąga. Dobra szkoła to taka, w której wielu uczniów uczestniczy w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także osiąga w nich sukcesy. Renoma placówki, jaką jest szkoła przejawia się również w ilości zdanych matur. Im mniejszy odsetek niezdanych egzaminów maturalnych tym lepszy poziom nauczania.
Warto dodać również aspekt związany z atmosferą w szkole. Jeżeli ta jest dobra, to oczywiście dzieci i młodzież będą chciały do niej uczęszczać. Jednym z elementów jest też wyposażenie w nowoczesny sprzęt np. komputerowy.