Month: kwiecień 2014

Pisanie prac magisterskich na koniec studiów.

Kiedyś studia były możliwością, szansą dla młodego człowieka na zdobycie ciekawszej i lepiej płatnej pracy. Dziś studia są koniecznością, kolejnym etapem edukacji. System szkolnictwa wyższego nie zmienił się znacznie na przestrzeni ostatnich lat i pisanie prac magisterskich jest obligatoryjne. Podobnie zresztą jak pisanie prac licencjackich na studiach pierwszego stopnia.

Ukończenie studiów to nie tylko uzyskanie absolutorium (a więc zaliczenia wszystkich przedmiotów), ale także zdanie samodzielnie napisanej pracy dyplomowej. O ile praca licencjacka jest na ogół rozprawą teoretyczną na dany temat, o tyle praca magisterska zawierać musi samodzielnie przeprowadzone badania z konkretnego zakresu wiedzy.